Bezpłatny generator not księgowych – skorzystaj z niego, gdy kontrahent nie opłaca faktur

Bezpłatny generator not księgowych – skorzystaj z niego, gdy kontrahent nie opłaca faktur

Chcesz użyć generator not księgowych? Odwiedź tę stronę.

Każda osoba prowadząca własną firmę prędzej czy później spotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w określonym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 100 lub 70 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać bezzwłocznie czy stosować jako jeden z kroków procedury upominawczej?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę na 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co ważne, taką notę można przesłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu opóźnienia w płatności, w dodatku bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Powinno się jednakże uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez szmat czasu dobrych układów partnerskich. W końcu zwłoka we wniesienia należności za fakturę może być kwestią prostego niedopatrzenia lub przejściowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Z tej też przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Wypróbuj za darmogenerator not księgowych na 40 euro

W chwili, gdy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak przepisowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące prawo mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanym rekomendujemy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego darmowo na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest też w kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]