Co to jest faktura pro forma i kiedy się ją wystawia?

Co to jest faktura pro forma i kiedy się ją wystawia?

Szukasz szczegółowych wskazówek dotyczących tego, jak wygląda faktura proforma? Skieruj się na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Każdy kto prowadzi swoje przedsiębiorstwo, ale także i większość osób realizujących zakupy przez internet, otrzymał choć raz fakturę proforma. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym naprawdę jest ten dokument i co go wyróżnia od typowej faktury.

Czy faktura proforma jest zobowiązująca?

W języku łacińskim pro forma oznacza „dla pozoru”, stąd raz za razem można spotkać się z tłumaczeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, a więc nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Wypada jednak zachować ją np.w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna być traktowana wobec tego jako dokument handlowy, który formą zapowiedzi konkretnej oferty. Nie jest potwierdzeniem zrealizowania usługi czy kupna towaru, a więc zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie nie stanowi podłoża do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest wiążąca? Nie, ponieważ tyczy się usługi lub sprzedaży, która jeszcze nie jest zrealizowana, tym samym warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą nadal podlegać negocjacjom.

Jak wygląda i kiedy nie można wydać faktury proforma?

Faktura proforma posiada analogiczne dane oraz przypomina z wyglądu fakturę VAT, miedzy innymi:

  • miejsce oraz datę,
  • dane kontrahentów,
  • nazwę usług czy też towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z określeniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno konkretnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana również słownie,
  • informacja o zakresie ewentualnych rabatów,
  • stawka i obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • określenie terminu zapłaty,
  • określenie daty dostarczenia towaru czy też wykonania usługi.

Taką fakturę trzeba oznakować wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, aby nie było żadnych trudności z rozróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, generującej skutki podatkowe. Powinno się również pamiętać, że ten typ faktury nie zwalnia z konieczności wydania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wolno wystawić w przypadku, gdy kontrahent przeleje już zaliczkę bądź zapłaci w całości za przedmiot transakcji.