Co warto o wiedzieć o systemie bankowym SWIFT?

Co warto o wiedzieć o systemie bankowym SWIFT?

Uzupełnij swoje wiadomości o systemie rozliczeń SWIFT.

Pomimo, że w zasadzie codziennie korzystamy z usług bankowych, dużo osób po raz pierwszy dowiedziało się o funkcjonowaniu systemu SWIFT w 2022 r. w kontekście wdrożenia sankcji w stosunku do Rosji jako riposta Zachodu na konflikt na Ukrainie. Ale system SWIFT wykorzystywany jest już od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia i jest jednym z fundamentów wydajnego działania bankowości międzynarodowej.

Co jest największym atutem systemu bankowego SWIFT?

SWIFT to akronim od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli w polskim tłumaczeniu – Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Powszechnie jednak tym skrótem nazywa się po prostu międzynarodowy system rozliczeń międzybankowych, bez którego realizacja przelewów międzynarodowych byłoby zdecydowanie zdecydowanie bardziej skomplikowane niż teraz. SWIFT to popularny, jednak nie jedyny stosowany współcześnie system tego typu. Nie licząc np. w Polsce funkcjonują dodatkowo z systemów: Express Elixir, SEPA oraz SORBNET.Na świecie wykorzystywane są również rozmaite systemy lokalne, służące jedynie do rozliczeń bankowych na obszarze danego państwa.

Co jest w związku z tym głównym atutem systemu rozliczeń SWIFT? Używany jest nieomal we wszystkich państwach świata, a przy tym korzystają z niego nie tylko banki, których liczba dzisiaj przekracza już 11 tys., ale również giełdy, domy maklerskie oraz sporo innych jednostek finansowych. Każdy partycypant systemu bankowego SWIFT musi posiadać swój unikalny kod (Bank Identifier Code), złożony z 8 znaków (liter i cyfr). Praktykuje się także nadawanie kodu BIC oddziałowi banku, w takim przypadku taki kod posiada 11 znaków.

System SWIFT – prezentujemy kody BIC/SWIFT znanych polskich banków

Nawet jeżeli tylko sporadycznie korzystasz z przelewów międzynarodowych, dobrze jest znać kod BIC/SWIFT swojego banku, a przynajmniej wiedzieć gdzie w mgnieniu oka odszukać taką informację. Niżej wymieniamy kody BIC/SWIFT największych banków, obecnych w Naszym kraju.

– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK
– PKO BP (w tym dla kont PKO Inteligo): BPKOPLPW
– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW
– Getin Bank: GBGCPLPK
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– Bank BPH: BPHKPLPK
– Credit Agricole: AGRIPLPR
– ING Bank Śląski: INGBPLPW
– CitiBank: CITIPLPX
– Santander Bank Polska: (niegdyś BZ WBK): WBKPPLPP

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]