Metoda kasowa a podatek VAT

Metoda kasowa a podatek VAT

Po więcej informacji o metodzie kasowej skieruj się tu.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji fiskus nie patrzy na to czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie wcześniej niż po wpływie od kontrahenta opłaty.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać większość krajowych właścicieli firm

Nieterminowość w przelewach należności nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem znajdują się w położeniu, kiedy muszą co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za wykonane usługi lub sprzedane towary. Jeżeli to zdarza się notorycznie, nawet znakomicie radzące sobie przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków w terminie i w rezultacie otrzymać od urzędu skarbowego bardzo wysoką grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył wraz z podatkiem dwóch milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta wpłaty. Mając na uwadze sprecyzowany przez przepisy limit z tej metody może skorzystać większość rodzimych właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni pamiętać, iż stosowanie z tej metody rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Gdy zatem sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi odradzają średnim przedsiębiorstwom metodę kasową?

Biura rachunkowe często odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Z reguły powodem tego jest po prostu problem z codziennym kontrolowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do permanentnego ich śledzenia, by nie pominąć terminu rozliczenia podatku. W przypadku działalności wystawiających co miesiąc kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Tymczasem już przy kilkudziesięciu fakturach pilnowanie wpłat pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które zapewnia likwidację niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu oraz oszczędność czasu, jest użycie oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]