Normy techniczne dla schodów wewnętrznych

Normy techniczne dla schodów wewnętrznych

Sprawdź, gdzie zamówić schody drewniane z podestem, wejdź na www.oknostol.com.pl/schody/.

Schody wewnątrz mieszkaniu muszą być nie tylko mocne i pięknie prezentujące się, ale też powinny być przede wszystkim bezpieczne oraz wygodne w użytkowaniu. W czasie planowania mieszkania dwupoziomowego lub domu należy wobec tego wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy wskazujące jakie normy techniczne muszą bezwzględnie spełniać schody wewnętrzne.

Schody wewnętrzne – jakie normy powinny spełniać?

Niezależnie od tego, czy według projektu mamy zaplanowane schody wewnętrzne z drewna, ze szkła bądź z betonu, ich struktura powinna spełniać wskazane w przepisach budowlanych normy. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajdują się zalecenia dotyczące tego, jak powinny wyglądać poprawnie wykonane schody wewnętrzne. W tym akcie prawnym dostępne są informacje o rozmiarach stopni i spoczników, maksymalnej liczbie stopni w jednym biegu oraz jego najmniejszej dopuszczalnej szerokości.

Zalecana szerokość i wysokość schodów – norma

Jeżeli chcemy zamontować w domu wygodne schody, ich wymiary muszą zapewniać komfortowe ich użytkowanie przez wszystkich domowników – również przez dzieci, osoby skarżące się na problemy z mobilnością oraz osoby starsze. Według przepisów wymienionego wcześniej rozporządzenia maksymalna wysokość stopnia wynosi 19 cm. Radzimy jednakże uwzględnić to, iż najbardziej optymalne są stopnie o wysokości około 16-18 cm. Szerokość stopni zaś zależy od ich wysokości i wylicza się ją podług podanego w dokumencie wzoru.

Minimalna szerokość użytkowa biegu również jest określona w tym akcie prawnym – wynosi ona 80 cm, lecz uznaje się, że łatwiejsze w eksploatacji są schody o szerokości minimum 100 cm. Szerokość spocznika, czyli platformy pomiędzy biegami, winna z kolei wynosić minimum 80 cm.

17 stopni to maksymalna ich liczba możliwa do zaplanowania w jednym biegu schodów stałych. Nie dotyczy to jednak między innymi mieszkań dwupoziomowych, jak również budynków w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.

Schody kręcone, wachlarzowe oraz zabiegowe – warunki techniczne

Prawo definiuje dodatkowo wymiary schodów wachlarzowych, a więc takich, w których stopnie mają kształt trapezów, przez co bieg tworzy łuk. Schody tego typu są niesłychanie efektowne, a jeżeli będą poprawnie rozplanowane, to również są komfortowe. W tym wypadku szerokość stopni powinna wynosić nie mniej niż 25 cm – to zagwarantuje bezpieczne wchodzenie i schodzenie.

Przepisy prawa określają także parametry, jakie muszą posiadać schody zabiegowe i kręcone (spiralne). Nadmieniamy, iż schody kręcone są wznoszone na planie kręgu. Tymczasem schody zabiegowe to schody, w których kierunek biegu się zmienia, jednak nie posiadają one spocznika. Jakie wymiary muszą posiadać bezpieczne schody zabiegowe? Rozporządzenie mówi o tym, iż szerokość ich stopni powinna mieć nie mniej niż 0,25 m i należy ją zapewnić w odległości maksymalnie 40 cm od poręczy zewnętrznej balustrady. Podobne parametry obowiązują schody kręcone, lecz w tym przypadku odległość liczy się od słupa będącego koncentryczną strukturę schodów.

Nasza lokalizacja:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]