Osuszanie domu nie jest proste – powierz to specjalistom

Osuszanie domu nie jest proste – powierz to specjalistom

Nawet gdy budynek stoi jest na terenie, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, istnieje ryzyko, iż z biegiem czasu mury będzie penetrować woda. Może się to zdarzyć również niespodziewanie z powodu podtopienia lub w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną, a czasami pojawienie się wilgoci następuje stopniowo w efekcie uszkodzonej lub błędnie wykonanej hydroizolacji ścian.

Osuszanie fundamentów – najpierw identyfikacja przyczyn

Wilgotne ściany nie świadczą od razu, iż budynek nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności powinno się zacząć od znalezienia przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. We wnętrzach takich jak niewietrzone piwnice, toalety czy kuchnie wykwitająca na murach pleśń jest częściej rezultatem przecieków z nieszczelnego dachu albo tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają zastosowania jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia poprawnej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, zastosowania powłok paroszczelnych bądź poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na terenach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty oraz mury budowli lub gdy doszło do zalania na skutek powodzi (ewentualnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów jest już rolą zawodowców z obszaru hydroizolacji.

Różne metody osuszania murów

Zawodowcy, którzy mają obszerne kwalifikacje w osuszaniu ścian zarówno budowli mieszkalnych, jak i użytkowych, zaczynają swoje działania od oceny genezy zawilgocenia i stanu podmokłych murów. Jest to podstawa do określenia adekwatnych metod i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki pęcznieją i wykruszają się, a na ścianach tworzą się plamy, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wilgoci przez mury. Po nieizolowanych ścianach z cegły woda pnie się wzwyż – niekiedy wręcz na parę metrów. Zdarza się to nierzadko, zwłaszcza w starych budynkach, jednak można to naprawić odtwarzając izolację poziomą ścian, która zastopuje podnoszenie się wilgoci wzwyż. Kolejnym etapem, rzecz jasna po należytym przygotowaniu ścian, jest ich odgrzybienie oraz wykonanie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie fundamentów wymaga nieraz przywróceniu hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem wykwalifikowanego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej mat bentonitowych, papy termozgrzewalnej czy izolacji bitumicznej, a w następnej kolejności naniesienie izolacji pionowej elastycznej lub mineralnej. W wielu przypadkach niezbędne będzie także odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją innych części budynków, jak stropy żelbetowe, płyty żelbetowe posadzkowe i przepusty kabli.