Potrzebujesz zlecić tłumaczenie? Dowiedz się, od czego zależy jego koszt

Potrzebujesz zlecić tłumaczenie? Dowiedz się, od czego zależy jego koszt

Więcej o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na firmy z większości państw świata wzrósł popyt na usługi translatorskie. Każdego dnia polskie biura tłumaczeń sporządzają setki specjalistycznych i zwykłych przekładów na mniej lub bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i najrozmaitszych firm.

Pomimo, że w internecie bez problemu można wyszukać bezpłatne narzędzia do translacji, jeszcze przez lata nie wyprą one z rynku wykwalifikowanych tłumaczy, bo skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko koniecznością, przykładowo gdy musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się orientacyjnie oszacować koszt tłumaczenia. Od czego wobec tego zależna jest cena przekładu?

Czas realizacji, język, typ tłumaczenia – to kształtuje ostateczną cenę usługi

Na to ile finalnie zapłacisz za przekład dokumentu wpływ mają następujące czynniki:
1. Język, na który bądź z którego planujemy przełożyć dokument. Przekład z modnych języków romańskich (portugalski, francuski) albo germańskich (szwedzki, angielski) będzie zazwyczaj tańszy niż tłumaczenie z mniej rozpowszechnionych wśród tłumaczy języków słowiańskich (np. rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Translacja na język polski jest praktycznie o wiele tańsza niż tłumaczenie na język obcy.
3. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeżeli zamawiamy coś “na już” powinniśmy przygotować portfel na wyższy koszt.
4. Poziom trudności tłumaczenia albo poruszane w tekście zagadnienia. Przekład prac naukowych, referatów medycznych bądź kontraktów handlowych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla danej branży, lecz także należytą wiedzę, by trafnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niewybaczalnych pomyłek.

Przekład poświadczony a zwykły

Wypada dodać, że tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo paszport czy dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie nadaje mu niepowtarzalny numer oraz oznacza czy przekład powstał z kopii, oryginału bądź odpisu. Tłumacze przysięgli często mają stały cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów, natomiast w przypadku niezbędności zlecenia tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]