W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

Potrzebujesz sprawdzić, kto oferuje badania kierowców Bielsko Biała? Nie zwlekaj! Koniecznie skieruj się na www.testypsychologiczne.com.pl

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są te badania i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się takim testom. Są one wymagane dla dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Widać zatem, że są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć wyłącznie w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne organa – czyli przykładowo przez Policję – po doprowadzeniu do groźnej kolizji.
Zadaniem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy zbyt wolny refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnych urządzeń. W toku badań znaczenie ma wiek kierowcy, ponieważ badane parametry zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co pięć lat, lecz jeśli ukończyli 60 lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zmuszeni są przeprowadzać badania corocznie.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]