Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Nie wszystkie odpady mogą być wyrzucane do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są generowane w trakcie różnych prac budowlanych i remontów, jak również odrzutów przemysłowych. Należy je transportować do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednak wyniknąć trudności powiązane z przechowywaniem oraz transportem odpadów. Aby ich uniknąć, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – typy

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dopasowane do gromadzenia i transportu gruzu, starych mebli, opakowań i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które wspaniale sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak granulaty, wióry metalowe czy trociny. Proces ich załadunku ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla ekip sprzątających i przedsiębiorstw budowlanych

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem pomieszczeń, jak również wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywozu odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Odnajmują je one swoim klientom, a po wypełnieniu odwożą do punktu legalnego ich magazynowania lub recyklingu.

Nasza lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]